8 redenen waarom teamwork essentieel is voor een modern bedrijf

De tijd waarin iedere medewerker in z’n eigen bubbel werkte, is inmiddels voltooid verleden tijd. De muren zijn letterlijk doorbroken en meer en meer bedrijven investeren in teamwork. Bijvoorbeeld door als team trainingen te doen om op een bepaalde manier te werken of door medewerkers op kantoor de mogelijkheden te geven om optimaal samen te werken. De laatste tijd  hebben we het steeds meer over “hybride werken”, dus de combinatie van thuiswerken en op kantoor werken. Dus vraag die in deze blog centraal staat is: Waarom is samenwerking nou zo essentieel voor moderne bedrijven?

 Het belang van teamwork is iets wat u niet moet onderschatten. Het is de fundering waar succesvolle bedrijven op doorbouwen. Als manager of directeur in het MKB is het iets wat u nooit als vanzelfsprekend moet beschouwen. Om te weten hoe u de samenwerking van uw team optimaal kunt organiseren, is het belangrijk dat u weet wat teamwork is.

Wat is teamwork?

Het lijkt misschien een simpele vraag, maar het antwoord is voor lang niet iedereen zo duidelijk. In z’n simpelste vorm is teamwork een gevoel van eenheid. Het enthousiasme dat een groep mensen deelt voor hun gemeenschappelijke interesse en/of verantwoordelijkheden. Maar als u iets verder gaat, zult u zien dat samenwerken zo veel meer is. Het brengt mensen bij elkaar, motiveert hen om op elkaar te vertrouwen. Bovendien maakt samenwerking het ook makkelijker om dingen gedaan te krijgen en om als groep obstakels te overwinnen die voor een individu veel lastiger zouden zijn geweest.

 

Deze acht voordelen benadrukken het belang van teamwork nog maar eens.

1. Meer en creatievere ideeën

Samenwerken met een diverse groep mensen resulteert vrijwel altijd in een stroom van nieuwe, creatieve ideeën voor uw bedrijf. En nieuwe ideeën zijn noodzakelijk om vandaag de dag te kunnen overleven als bedrijf.

2. Meer tevredenheid

Wilt u dat uw medewerkers zich beter voelen over zichzelf en het werk dat ze doen? Laat ze samenwerken! Hierdoor krijgt hun zelfvertrouwen een boost en zijn ze tevredener met hun werk. Ze voelen dat hun werk belangrijk is en dat ze kunnen meewerken aan een succesvol eindresultaat. En dat heeft weer een positief effect op andere onderdelen van hun werk.

3. Hogere efficiëntie

Wilt u dat bepaalde zaken in uw bedrijf efficiënter afgehandeld worden? Vraag uw medewerkers om samen te werken. Hierdoor hebben ze de mogelijkheid om moeilijke taken te verdelen onder verschillende mensen met als resultaat dat ze sneller afgevinkt kunnen worden. Daarnaast is het ook een mooie manier om te zorgen dat iedereen doet waar hij/zij goed in is.

4. Betere kwaliteit

De kwaliteit die u verwacht van bepaalde projecten of uw bedrijf als geheel is misschien te veel voor één persoon om voor elkaar te boksen. Maar door uw team te laten samenwerken, maakt u in elk project optimaal gebruik van de kwaliteiten die alle medewerkers hebben. Het resultaat? Projecten die van een beduidend hoger niveau zijn.

5. Snellere innovatie

Als u één medewerker vraagt om een probleem op te lossen. Hoeveel werkbare oplossingen krijgt u dan? Misschien twee of drie… Legt u dezelfde vraag voor aan een groep mensen, dan krijgt u per medewerker die twee of drie oplossingen. Misschien zit er wat overlap tussen die ideeën, maar het geeft u alsnog veel meer opties om sneller te kunnen inspelen op de vragen uit de markt. En dat kan voor uw bedrijf het verschil betekenen tussen vooruitgang en achteruitgang.

6. Minder managers nodig

Als medewerkers samenwerken in een team, houden ze de voortgang van elkaars werk in de gaten. Iets wat veel minder gebeurt als iemand alleen aan een taak of project werkt. Omdat medewerkers elkaar bijsturen en aanspreken, betekent dit dat een manager lang niet altijd nodig is om dit te doen. Dat is goed voor u als directeur en goed voor uw team, dat meer autonoom opereert.

7. Meer mogelijkheden om te leren

Teamwork maakt de successen en mislukkingen van anderen in het team duidelijker zichtbaar. Hierdoor kan iedereen in het team leren van die succeservaringen, maar ook van de dingen die collega’s niet goed gedaan hebben.

8. Betere werkrelaties

Wanneer uw medewerkers samen werken en samen successen ervaren, ontstaan er sterkere werkrelaties. En die relaties zorgen weer voor meer onderling vertrouwen. Dat heeft voor uw bedrijf ook zeker voordelen voor volgende projecten.

 

Wanneer u bewust werkt aan teamwork binnen uw bedrijf, geeft u uw medewerkers de mogelijkheid om vrijwel iedere uitdaging aan te gaan en (samen) met succes af te ronden. En daar profiteert uw bedrijf uiteindelijk weer van.