De kabels zijn bij u toch goed weggewerkt?

Het aantal kabels dat wordt gebruikt is in de loop der jaren afgenomen. Steeds meer draadloze technieken doen hun intrede; ook op kantoor. Maar de kabels die er zijn kunnen wel het bedrijfsproces beïnvloeden. En dan hebben wij het niet alleen over het beeld dat voor ogen is. Ook het onderhoud van de apparatuur en de algehele veiligheid van uw personeel komen onder druk te staan.

Schoonmaak, onderhoud en veiligheid
Bij de schoonmaak van uw kantoor vormen losliggende kabels een hindernis. Zowel de snelheid als de kwaliteit van het schoonmaken worden erdoor vertraagd. Zonder dat de schoonmaker er iets aan kan doen uiteraard.
Ook voor de ICT medewerkers binnen uw bedrijf is orde een groot goed. Een kluwen van kabels past niet in dat plaatje. Hun werkzaamheden worden er dan ook door vertraagd. Waarmee het bedrijfsproces onnodig aan kwaliteit inboet.

Veiligheid van werknemers en gebouw
En wat te denken van de veiligheid? Aan de ene kant kunnen mensen onbedoeld over losliggende kabels struikelen. Dit kan tot (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid leiden. Door het ziekteverzuim wordt de organisatie tot extra kosten verplicht. Zowel qua personeelslasten, als in de toekomstige premie voor de zakelijke ziektekostenverzekering en de kosten voor de arbodienst.
Een zeer complexe situatie kan ontstaan door schade aan de kabels. Als organisatie zit u er niet op te wachten, maar helaas kan er brand ontstaan. En dat beïnvloedt natuurlijk het hele bedrijfsproces. Mede daarom stellen wij hier: voorkomen is beter dan genezen.

Voordelen van wegwerken kabels
Goed kabelbeheer binnen uw organisatie zal zeker zijn vruchten afwerpen. Door de kabels buiten het zicht te plaatsen bereikt u onder meer de volgende (arbo technische) voordelen:

  • betere continuïteit in het bedrijfsproces
  • meer veiligheid op de werkplek
  • een schonere werkplek
  • meer flexibiliteit bij de indeling van het kantoor.

Wegwerken kabels met kabeldoorvoer, kabelgoot of kabelklem
In het assortiment van Officecity zijn diverse mogelijkheden om de kabels weg te werken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor kabeldoorvoer, kabelgoot of kabelklem. Via de kabeldoorvoer leidt u de kabels vanaf het bureau- of tafelblad vakkundig uit het zicht. U kunt de kabels ook door de kabelgoot richting het stopcontact leiden. Of middels een kabelklem onder het bureau strak trekken.
Heeft u vragen over het wegwerken van losliggende kabels op uw kantoor? Neemt u dan contact op met de medewerkers van Officecity voor een vrijblijvend adviesgesprek!