Kleurgebruik in de kantoorinrichting

Kleuren hebben effect op de prestaties die mensen leveren. Daarom is het belangrijk stil te staan bij de gebruikte kleuren in de kantoorinrichting. Uw beslissingen op dit gebied hebben langdurige gevolgen voor het hele bedrijfsproces.

Wat kleuren oproepen.

Het effect van kleuren op de mensheid is in de afgelopen jaren op diverse manieren onderzocht. Hieronder volgt een beeld van de uitkomsten om het effect van uw keuzes in kaart te brengen.

Geel staat voor wijsheid, intelligentie, creativiteit, fantasie, denkvermogen en veelzijdigheid. Groen staat voor rust, orde, warmte, gezelligheid, vrijheid, opgewektheid, volharding en betrouwbaarheid. Blauw omvat goddelijkheid, oprechtheid, melancholie en onschuld. Het werkt kalmerend en verzachtend en is koel, rustig en neutraal. Karaktertrekken als nuchter, vreedzaam, verantwoordelijk, trouw, verstandig en hardwerkend passen hierbij. Bij wit denken wij aan perfectionistisch, koel, zakelijk, betrouwbaar, onverstoorbaar, oprecht. Bruin staat niet alleen voor degelijk en nederig, maar ook voor armoede en saai. Bij grijs komen termen als neutraal, geborgenheid, wijsheid, luxe, ouderdom, intelligent, zelfvertrouwen en onbevooroordeeld naar boven.

Mensen ervaren een ruimte als groter naarmate lichtere kleuren gebruikt worden. Het zicht op de ruimte is niet alleen fysiek. Het werkt ook door in de ruimte die uw medewerkers ervaren om hun werk op hun eigen manier in te vullen. De mate van initiatief en zelfs geluk worden hierdoor beïnvloed.

Combineren voor het beste resultaat

Het gebruik van slechts één kleur is niet goed voor de prestaties. De ruimte wordt dan saai en de (overwegend positieve) hierboven genoemde effecten vullen elkaar niet langer aan.

Voor een stijlvolle uitstraling wordt tegenwoordig vaak gekozen om de kantoorruimte in te richten met witte kasten en houtkleurige bureaus.
Een kantoor is immers een zakelijke omgeving, waar onverstoord gewerkt wordt aan een degelijk, betrouwbaar – zo mogelijk perfect – resultaat. Het werk dat hier gedaan wordt is in principe ondersteunend voor ‘het productieproces’, waardoor een bepaalde nederigheid op zijn plaats is.

Door in de details ook andere kleuren het licht te laten zien in uw kantoorinrichting, kan de werksfeer – en daarmee ook de kwaliteit – verder verbeterd worden. Het overzicht van de kenmerken is goed bruikbaar om hier een passend beleid voor op te stellen.